An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Đồng Nhân Đường 1 viên

3,200,000 

An cung ngưu hoàng hoàn Đồng Nhân Đường Bắc Kinh – Trung Quốc

› Quy cách: Hộp thiếc 1 viên

› Xuất xứ: Đồng Nhân Đường – Trung Quốc

An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Đồng Nhân Đường 1 viên

3,200,000